دسته: سوئد

اردیبهشت ۲۱
اقتصاد سوئد

اقتصاد سوئد یک اقتصاد توسعه یافته صادرات محور است که چوب، انرژی آبی و سنگ آهن به آن…

اردیبهشت ۲۱
مشاغل مورد نیاز در سوئد

سوئد تقریبا در تمام زمینه های شغلی، شاهد کمبود نیروی کار است و این کمبود روز به روز…

اردیبهشت ۲۱
فرهنگ سوئدی ها

فرهنگ سوئدی ها از دید ما ایرانی ها ۱- سکوت کامل یکی از اولین چیزهایی که بعد از آمدنم…