دسته: روسیه

اردیبهشت ۲۶
نظام آموزشی در روسیه

نظام آموزشی در روسیه ،طبق آمارسال۱۹۹۸،میزان حقوق رسمی معلمین در فدراسیون روسیه از۲۲۰…

اردیبهشت ۲۶
شرایط درمان و سلامت در روسیه

مراقبت های بهداشتی و هزینه های درمان در روسیه را در این بخش برای شما توضیح می دهیم.…

اردیبهشت ۲۵
تجربه زندگی در روسیه

روسیه دارای تاریخ غنی و میراث فرهنگی گسترده است و این مسئله در موزه، معماری و بناهای…