دسته: کویت

اردیبهشت ۲۸
ساختار آموزشی کویت

تاریخچه آموزشی در سال۱۹۱۲م گروهی از بازرگانان کویت دست به تأسیس مدرسه ای زدند که…

اردیبهشت ۲۸
اقامت کویت پاداش ازدواج با زنان مطلقه!

ایرنا نوشت: پایگاه خبری اخبارالساعه امارات امروز (سه شنبه) نوشت: با زنان مطلقه کشورهای…

اردیبهشت ۲۸
کار در کویت

حقوق یک کارمند یا کارگر در کویت بدون در نظر گرفتن ملیت فرد و تنها با توجه به میزان…