دسته: فرانسه

اردیبهشت ۲۹
نظام سلامت و بهداشت در فرانسه

گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان می‌دهد که نظام سلامت و بهداشت در فرانسه، دیگر…

اردیبهشت ۲۹
نظام آموزشی فرانسه

نظام آموزشی در فرانسه ساختار نظام آموزشی فرانسه بر مبنای دو محور اصلی (پایداری) و…

اردیبهشت ۲۹
فرهنگ و آداب و رسوم مردم فرانسه

همانطور که شاید به گوشتان رسیده باشد عموم مردم ” فرهنگ فرانسه ” را به…