دسته: اتریش

اردیبهشت ۳۰
دانشگاه های رایگان اتریش

دانشگاه های رایگان اتریش از اتباع اتحادیه اروپا شهریه اخذ نمی کنند. ولی دانشجویان بین…

اردیبهشت ۳۰
نظام بهداشت و سلامت در اتریش

در اتریش، سیستم بهداشت به طور وسیع توسط کمک های تامین اجتماعی و مالیات ها، و بخش کمتری…

اردیبهشت ۳۰
مردم اتریش، خشک و رسمی اما مهربان

اتریشی‌ها در عقاید و رفتار خود میانه‌رو هستند، در خیابان با شما برخوردی دوستانه ولی…