دسته: مطالب مفید

خرداد ۲۰
خلاصه کتاب رهبران آخر غذا می خورند

چه طور یک شرکت می‌تواند نامش را در جهان ماندگار کند و یک شرکت هر روز با کارمندانش…