ساختار آموزشی کویت

تاریخچه آموزشی
در سال۱۹۱۲م گروهی از بازرگانان کویت دست به تأسیس مدرسه ای زدند که معلمین آن، از سایر کشورهای عربی بودند؛ غرض ازتأسیس این مدرسه، تربیت حسابداران ودفتردارانی بود که بتوانند احتیاجات بازرگانها را مرتفع سازند. تعلیم و تربیت ، طبق اصول جدید ، ازسال ۱۹۳۶م شروع گردید، ولی تا پایان سال ۱۹۵۴م. توسعه آموزش و پرورش چندان سریع نبود. البته سیستم آموزشی ازسال ۱۹۶۵م بین مقطع سنی شش تا چهارده سال اجباری شد.

ساختار نظام آموزشی کویت از ۴سال دوره ابتدایی ، ۴سال دوره میانی و ۴سال دوره متوسطه متشکل می گردد. ۴سال دوره ابتدایی و ۴سال دوره میانی ، در مجموع ۸سال دوره آموزش اجباری را تشکیل می دهند تحصیلات به زبان عربی است و در تمام مراحل رایگان می‌باشد. علاوه بر این ،کلیه دانش آموزان از لباس، غذا و لوازم تحریر و وسیله نقلیه رفت و آمد مجانی استفاده می‌کنند. آموزش و پرورش و آموزش عالی در کویت دارای دو وزارتخانه است ولی یک وزیر مسئولیت آنرا به عهده دارد. مدارس نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند: مدارس دولتی” و “مدارس خصوصی”که تحت پوشش برنامه های وزارت آموزش و پرورش اداره می‌شوند “مدارس غیر انتفاعی”در انجا رشد خوبی دارند و تعداد کل مدارس و آموزشگاه‌ها در سال ۹۴-۹۳م. ۵۵۶ باب مدرسه دولتی و ۲۵۱ باب مدرسه خصوصی بود، که این رقم در سال ۹۵-۹۴م. به ۵۷۴ باب مدرسه دولتی و ۲۲۵۶باب مدرسه خصوصی بود که میانگین بی‌سوادی ۸/۲۲ درصدکه ۵/۵ درصد آن مرد و ۳/۱۷ درصد زن، در همان سال بوده است. مدارس دولتی کویت زیر نظر اداره تعلیم خاص، که تابع وزارت آموزش و پرورش است، اداره می‌شود.مدارس خاصی که به اتباع کشورهای خارجی تعلق دارد عبارت است از؛ مدارس کشورهای انگلیس، فرانسه، امریکا، آلمان، ایران، هند و پاکستان. حد متوسط شهریه دریافتی سالانه ، مبلغی بالغ بر ۱۲۰ دینار کویتی برای مدارس آسیایی و ۹۰۰ دینار کویتی برای مدارس عربی، می‌باشد.که مدت زمان فعالیت آنها در طی هفته، از روز دوشنبه تاچهارشنبه می باشد. اتمام سال تحصیلی مدارس ، در اواخر خردادماه است.تعلیم را می توان در این کشور به۳بخش آموزش و پرورش پیش دانشگاهی ،آموزش عالی و آموزش های خاص تقسیم نمود

آموزش پیش دبستانی
آموزش پیش دبستانی مدت زمان۲ سال طی رده های سنی۴ تا ۶ سال به طول می انجامد. این دوره آموزشی در زمره نظام آموزش اجباری در کشور کویت محسوب نمی گردد.

اهداف آموزشی
رشد جسمی ، ذهنی ، روحی و اجتماعی کودکان متناسب با توانایی ها و نیازهای آنان

برنامه های آموزشی
برنامه های ارائه شده در دوره پیش دبستان سعی دارند توانایی کودکان برای برقراری ارتباط و تعامل را گسترش دهند ،آنان را به اکتشاف درمحیط زیست خود تشویق کنند ، و آنان را درجنبه های اجتماعی و اخلاقی ارشاد نمایند

آموزش ابتدایی
ساختار آموزشی
آموزش ابتدایی مدت زمان۴سال طی رده های سنی۶ تا ۱۰سال به طول می انجامد. این دوره آموزشی در زمره نظام آموزش اجباری کشورکویت محسوب می گردد. نسبت معلمین به دانش آموزان در مراکز آموزش ابتدایی به نسبت۱به ۱۳بالغ می گردد. افت تحصیلی در دوره ابتدایی برای دختران۹/۳درصد و برای پسران ۱/۴درصد است.

اهداف آموزشی
– تقویت ذهنی و روحی کودک و کمک به او در پذیرش اصول و موازین دین اسلام

– آموزش مهارتهای پایه در خواندن ، نوشتن و حساب

– پرورش مهارتهای اجتماعی و تقویت هویت ملی در کودکان

ارتقاء تحصیلی
در پایه های اول و دوم ابتدایی نمرات هر درس برمبنای ۲۰محاسبه می شود و دانش آموزان باید حداقل ۱۰نمره از ۲۰نمره را برای ارتقاء به پایه بالاتر کسب نمایند.در پایه های سوم وچهارم مبنای محاسبه نمره دروس غالباً ۵۰ است که دانش آموزان باید حداقل ۲۵نمره آن را برای ارتقاء به پایه بالاتر را کسب نمایند.

اهداف آموزشی
هدف آموزش در دوره میانی کمک به دانش آموزان در کسب دانش و شناخت هویت ملی خود و نیز آموزش زبان عربی ، علوم اجتماعی ، علوم پایه ، ریاضیات و زبان انگلیسی است .

برنامه های آموزشی
زبان عربی- آموزش اسلامی-ریاضیات-علوم-علوم اجتماعی- ورزش- فعالیت آزاد-مطالعات هنری-موسیقی-اقتصاد خانه ( برای دختران)

مقطع تکمیلی متوسطه
ساختار آموزشی
آموزش ابتدایی مدت زمان۴سال طی رده های سنی۱۴ تا ۱۷سال به طول می انجامد.این دوره آموزشی در زمره نظام آموزش اجباری کشورکویت محسوب نمی گردد.نسبت معلمین به دانش آموزان درمراکز آموزش ابتدایی به نسبت۱به۸/۵بالغ میگردد.

اهداف آموزشی
· آماده کردن دانش آموزان برای ادامه تحصیلات در دوره های عالی و دانشگاهی

· کمک به دانش آموزان در شناخت هویت خود از طریق پرورش توانایی های آنان

· آماده سازی جوانان برای همراه شدن با نیازهای جامعه

· برقراری ارتباط بیشتر بین برنامه های مدرسه و جامعه

· حفاظت از هویت اجتماعی کویت و ارزشهای عربی– اسلامی آن

· همراه شدن با پیشرفهای علمی و فن شناختی

· توسعه منابع آموزشی از طریق تعامل بیشتر و فعالتر با محیط زیست

برنامه های آموزشی
دوره دوم متوسطه به دو شاخه هنر و علوم تفکیک شده است . مواد درسی در رشته هنر عبارتند از : آموزش اسلامی ، زبان عربی ،زبان انگلیسی ،زبان فرانسه ،ریاضیات ،علوم تلفیقی ،علوم اجتماعی، تاریخ ،جغرافیا ، روانشناختی، فلسفه ،هنر اقتصاد خانه و ورزش .مواد درسی در رشته علوم عبارتند از :آموزش اسلامی ،زبان عربی،زبان انگلیسی ،ریاضیات،زیست شناسی ، زمین شناسی،فیزیک ، شیمی ،علوم اجتماعی ، هنر، اقتصاد خانه و ورزش .

آموزش معلمان
برنامه های آموزشی
طبق آمار سال ۹۶-۱۹۹۵، تعداد معلمین شاغل بر۲۴۷۳۲ معلم بالغ می گردد. درکویت دو مؤسسه برای تربیت معلمان فعالیت می کنند : دانشکده علوم تربیتی پایه و دانشکده اول مستقل است و هدف آن تربیت مربی برای دوره یش دبستان و تربیت آموزگار ابتدایی است.برنامه آموزشی در این دانشکده به سه زمینه تقسیم شده است که عبارتنداز : آموزش فرهنگی (۴۸واحد درسی)، آموزش علمی (۴۰واحد درسی) ، و آموزش حرفه أی (۳۸واحد درسی).دانشکده علوم تربیتی به دانشگاه کویت وابسته است و دوره های آموزشی گوناگونی را ارائه می کند که عبارتند از :سه برنامه در تربیت مربی دوره پیش دبستان ، یک برنامه در تربیت آموزگار ابتدایی ، یک برنامه در تربیت دبیر برای مدارس میانی و مدارس متوسطه و دو برنامه در تربیت معلم راهنما و مشاور تربیتی . هر دو این دانشکده ها مدارک کارشناسی به فارغ التحصیلان ارائه می کنند .

مدت زمان تدریس هفتگی به تفکیک دوره

· پیش دبستانی : –

· ابتدایی : ۲۰ساعت

· مقدماتی متوسطه : ۲۰ساعت

· تکمیلی متوسطه : ۱۸ساعت

آموزش ضمن خدمت
اهداف کلی
ارتقاء سطح عملکرد معلمان ، آماده سازی افراد برای موفقیتهای مدیریتی ، و تقویت آموزشهای حرفه أی معلمان .

برنامه های آموزشی
آموزش ضمن خدمت در دوره های مختلفی ارائه می شود که هر یک دروس مربوط به خود را تحت پوشش می گیرد.این دوره ها عبارتند از:دوره های اصلاح و رشد شخصی، دوره های تخصصی، دوره های حرفه آموزی و دوره های ارتقای کیفیت.

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • chat
    یک نظر ارسال کنید